Judisk Kultur

J! Salon
W.G. Sebald

Moderator: Mats Almegård


Om Sebaldsällskapet

Mats Almegård


Schubert : Winterreise

Tjugotredje sången - Die Nebensonnen

Dietrich Fischer-Dieskau – Gerald Moore (CD)


Sebald och judendomen

Astrid Seeberger


Läsning ur Sebalds roman Austerlitz

Magnus Roosman


Samtal om Sebald

Ulrika Wallenström, Thomas Steinfeld och Astrid Seeberger

Samtalsledare: Svante Weyler


Schuberts: Winterreise

Tjugofjärde sång: Der Leiermann

Dietrich Fischer-Dieskau – Gerald Moore (CD)


W.G. Sebald 75 år

En kväll med anledning av W.G. Sebalds 75 årsdag med föredrag, samtal, läsning och musik. Ett samarbete mellan Judisk Kultur i Sverige och Sebaldsällskapet

Den 25 februari 2000 ställde Susan Sontag följande fråga i Times Litterary Supplement: ”Är litterär storhet fortfarande möjlig? Hur ser ett storartat litterärt projekt ut idag, då de litterära ambitionerna ständigt minskar med en samtidig dominans av det flacka, det ytliga, det meningslöst grymma som normativa romanämnen?” Hennes svar var W G Sebalds verk.

W.G. Sebald föddes för sjuttiofem år sedan – den 18 maj 1944 – i Wertach i Södra Tyskland. Som många i hans generation lämnade han Tyskland. Han bosatte sig i England där han blev professor i europeisk litteratur vid University of East Anglia (UEA) i Norwich. Fyrtiofyra år gammal debuterade han som skönlitterär författare med diktsamlingen Nach der Natur. Ein Elementargedicht (Efter naturen. En elementardikt). Under åren som följde publicerade han prosatexter som skapade en ny litterär genre, prosafiktion eller essäroman:

Schwindel. Gefühle (Svindel.Känslor)

Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen (Utvandrade. Fyra berättelser)

Die Ringe des Saturnus: Eine englische Wallfahrt (Saturnus ringar: en engelsk vallfart)

Austerlitz


Många är övertygade om att W.G. hade fått Nobelpriset i litteratur om han inte dött endast femtiosju år gammal den 14 december 2001. I sina böcker tar han upp vår tids centrala ämnen: antisemitism, rasism, förföljelse, förintelse och naturförstöring. Och allt skildrat på ett språk som Susan Sontag beskrev som ”ett under, utsökt, förtätat, genomträngt av tinglighet”. Och med en melankoli över att människan är som hon är, över att allt ska förgås. Och med en humor som skiljer melankolin från depressionen. Sebalds verk har den egenskapen som Joseph Conrad tillskrev konsten: det ”vädjar till vår förmåga att känna häpnad och beundran, smärta och medlidande. Och till vår dolda känsla av samhörighet med allt skapelsen. ”Känslor som behövs för att vår demokrati, ja hela vår värld ska kunna överleva.


Under kvällen uppträder:

Mats Almegård, kulturjournalist, sekreterare i Sebaldsällskapet

Magnus Roosmann, skådespelare

Astrid Seeberger, författare, ordförande i Sebaldsällskapet

Thomas Steinfeld, journalist, författare, f.d. kulturchef på Süddeutsche Zeitung

Ulrika Wallenström, översättare

Svante Weyler, journalist, f.d.förlagschef, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).


Och det spelas Sebalds älsklingsmusik: Schuberts Winterreise


Ett samarbete med Sebaldsällskapet.

J! Talks
Jewish Salonica
Between the Ottoman Empire and Modern Greece
Elisabeth Åsbrink i samtal med Devin Naar och Anders Hammarlund
Måndag 8 mars kl. 19:00
Online
J! Live / Concert
Matematik à la Satane
Text: Nelly Sachs
Musik: Ivo Nilsson
I samarbete med Svensk Musikvår
Lördag 20 mars, Konstakademien
Livestream kl 19.30
J! Talks
Paul Celan
Det sena verket
Gabriel Itkes-Sznap i samtal med Anders Olsson
Torsdag 8 april kl 19.00
Online
J! Live / Literature
DEBORA FOGEL
Tomma gator och gula lyktor
Beila Engelhardt Titelman,
Sara Mannheimer, Göran Rosenberg
Annkatrin Meyerson
I samarbete med Judiska salongen, Göteborg
Onsdag, 28 April kl. 19:00
J! Talks
Natalia Ginzburg
Familjelexikon
Datum kommer inom kort
DEN UNGE PROUST
Mot Sainte-Beuve
Ulf Peter Hallberg & Jan Stolpe
Gilel Storch Award 2020 tilldelas
Gloria Steinem och Göran Persson
Prisutdelningen för 2020 års Gilel Storch Award flyttas fram till maj 2021
J! Speaking Memories
DIE STADT OHNE JUDEN
Film: Hans Karl Breslauer (1924) Musik: Olga Neuwirth
KammarensembleN, Christian Karlsen
Panora, Malmö
I samband med utställning Speaking Memories, Malmö Museer
Sketches of Spain
Musik ur Concierto de Aranjuez
Jacob Kellerman, Christian Karlsen
Introduktion. Anders Hammarlund
Datum kommer inom kort
Återfunna röster
Stefan Johansson, Anders Carlberg
Datum kommer inom kort.
J! Concert
Double Portraits:
Chaya Czernowin
Winter Songs I-III
Kammarensemblen, Christian Karlsen
Datum kommer inom kort
J! Concert
Double Portraits: Olga Neuwirth
…..ce qui arrive…..
Text: Paul Auster
Kammarensemblen, Christian Karlsen
Datum kommer inom kort
In Memory of
Jackie Jakubowski
måndag 24 maj Kl. 19:00 Konstakademien, Fredsgatan 12
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se