Judisk Kultur

Bokmässan 2023
Den Judiska Scenen del 7

Shiur/Dagens lektion: Kan arkeologin ge svar på frågan om livet efter detta?: 00:00
Arkeologiska gravfynd från biblisk tid berättar om den värld som Bibeln skrevs i och kan dessutom hjälpa oss att förstå synen på livet efter detta. Följ med Daniel Leviathan, doktorand i judaistik, på en upptäcktsfärd från klippgravar i Jerusalem till drömmen om paradiset.


Familj på flykt: 21:43
Flykten som en röd tråd i generation efter generation – en vanlig judisk erfarenhet. Fysikern och författaren Anna Grinzweig Jacobssons Bröllopspogromen – en ukrainsk-judisk familjeberättelse kan läsas som en studie i flyktbeslutets psykologi. Moderator: Martin Englund, doktorand i historia. I samarbete med Bokförlaget Korpen.


När svenskarna tog emot de danska judarna: 44:01
Författaren Elisabeth Åsbrink talar med historikern Kim Salomon om en mirakulös räddning för åttio år sedan, som många tycks ha glömt bort.


Teater på jiddisch – i Sverige och världen: 1:04:00
Teater på jiddisch har varit ett kitt i exilen, en motståndshandling i läger, ett sätt för överlevande att visa att de fanns kvar – trots allt. Sveriges jiddischkultur har inte bara överlevt, den frodas. Medverkande: Sylvia Sauter, ordförande i Stockholms Jiddische Teateramator’n och Willmar Sauter, professor emeritus i teatervetenskap. I samarbete med Gidlunds Förlag.


Dikter från Auschwitz: 1:24:21
Bożena Janina Zdunek räddade ett häfte med dikter från Auschwitz 1943. Paweł Ruszkiewicz, direktör Polska Institutet Stockholm, och Bożenas son professor Adam Zdunek introducerar, och skådespelarna Sara Sommerfeld och Małgorzata Pieczyńska läser dikter ur samlingen. I samarbete med EUNIC/Polska institutet.


Villan i Wannsee och de vita bussarna: 1:44:07
Vid Wannseekonferensen 1942 drogs riktlinjerna för folkmordet på Europas judar upp. I samma villa, tre år senare, inledde Folke Bernadotte förhandlingar om de vita bussarna. Författaren och journalisten Joakim Jakobsen i samtal med historikern Kim Salomon.


Erez Biton - En poesiikon: 2:04:15
Erez Biton, legend inom rysk respektive israelisk poesi, läser sina dikter. Översättarna
Johan Öberg och Gabriel Itkes-Sznap läser dem på svenska.


Hur kan man stärka judiskt liv och judisk kultur i Sverige för kommande generationer?: 2:29:32
Vad behövs för att en vital judisk kultur och ett vitalt judiskt liv skall kunna vidmakthållas och utvecklas i Sverige i framtiden? Panelsamtal med Lars Dencik, professor emeritus i socialpsykologi, Maria Arnholm, landshövding och Lizzie Oved Scheja, VD på Judisk kultur i Sverige. Moderator: Ricki Neuman, journalist.


Presskonferens: 2:50:26

J! Talks
Kafkalungan
Franz Kafka Centennial
Cecilia Hansson och Maria Stepanova
Moderator: Malin Ullgren, författare och journalist, DN
24 september, kl. 19.00 Konstakademien
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se