Judisk Kultur

Gilel Storch Award år 2024 tilldelas författaren Salman Rushdie 

Salman Rushdie tilldelas Gilel Storch Award för sin livslånga kamp mot religiös extremism och auktoritärt förtryck. Såväl konstnärligt som genom sina personliga ställningstaganden framstår Rushdie som en ledande symbol för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter i en tid då det är särskilt angeläget att försvara och upprätthålla dessa värden.

Salman Rushdie föddes 1947 i Bombay och är numera, efter många år i England, bosatt i USA. Rushdies författarskap har präglats av modet att säga, skriva och tänka djärva tankar och för det har han fått betala ett oerhört högt pris. I över trettio år har han levt under livshot efter att den iranska regimen utfärdade en fatwa mot honom 1989. Den 12 augusti 2022 blev Rushdie attackerad under ett framträdande i Chautauqua i New York. I boken Kniv berättar han för första gången i detalj om det fruktansvärda dådet, men påminner oss också om hur konsten kan hjälpa oss att förstå det otänkbara. Kniv, i översättning av Amanda Svensson, utkommer den 16 april på Albert Bonniers Förlag.

Prisceremonin ägde rum torsdagen den 30 maj på Dramatens Lilla scen då Björn Wiman, författare och kulturchef på Dagens Nyheter, intervjuade Salman Rushdie live via länk. Prisutdelningen är ett hommage till Rushdies storslagna gärning och författarskap. I prisceremonin medverkade delar av Dramatens ensemble.

Länk till artikel i Dagens Nyheter

Länk till TT

Om Gilel Storch Award

Gilel Storch Award tilldelas personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs anda. Gilel Storch (1902 – 1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Han föddes i Lettland, och flydde efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där han under krävande omständigheter förhandlade fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen.

Gilel Storchs insatser drevs av mod, engagemang, insikt och hängivelse för medmänniskor.

Pristagarna får 250 000 kr och en gyllene skulptur designad av Annie Winblad Jakubowski. Priset förvaltas av Storchs Stiftelse. Dess styrelse har tillsatt en kommitté att utse den som skall tilldelas Gilel Storch Award. Kommitténs ledamöter är Gabriel Urwitz (ordförande) Lizzie Oved Scheja (VD), Lars Dencik, Elisabeth Douglas, Gunilla Storch, Marcus Storch och Michael Sohlman.

För prisceremonin ansvarar Institutionen Judisk Kultur i Sverige.

Gilel Storch (1902 – 1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Han föddes i Lettland, och flydde efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där han under krävande omständigheter förhandlade fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen. Gilel Storchs insatser drevs av mod, engagemang, insikt och hängivelse för medmänniskor.


Tidigare mottagare av Gilel Storch Priset:

2018 Joachim Gauck, tidigare president i Förbundsrepubliken Tyskland.

2019 Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol.

2020 Göran Persson, tidigare statsminister i Sverige.

2020 Gloria Steinem, feministisk aktivist i USA.

2022 Adam Michnik, aktivist, skribent och publicist i Polen

2023 Lev Markovitj Shlosberg, politker, journalist och människorättsaktivist

Kontakt

För administrativa frågor kring prisceremonin: gilelstorchaward@gmail.com

Presskontakt: Karin Wahlén +46 768 96 22 54

Övriga frågor: Lizzie Scheja

judiskkultur.se

Photograph © Rachel Eliza Griffiths

Tidigare mottagare

2023 Lev Markovitj Shlosberg

2023 Lev Markovitj Shlosberg

Gilel Storch Award år 2023 tilldelas Lev Markovitj Shlosberg.

Rysk oppositionspolitiker, journalist och demokratiaktivist.

Lev Markovitj Shlosberg (f.1963) har verkat för att utveckla Ryssland till en demokrati genom initiativ på gräsrotsnivå. Han har genomfört ett antal framgångsrika projekt inom civil samhället, såsom att grunda Volny (Fria) Universitet (1992) och Pskovskaya Gubernia (2000), en oberoende regional tidning. Han valdes två gånger till den regionala Duman, en plattform han utnyttjade för att föra fram alternativ politik, såväl regionalt som på det federala planet. Under senare tid har han fortsatt sitt politiska arbete på sociala medier. Efter den 24 februari 2022, har Shlosberg varit en klar anti-militaristisk och anti-imperialistisk röst, inte bara i teorin, utan även i praktiken, när han mobiliserade humanitär hjälp till flyende ukrainare. 

Hans starka engagemang och arbete för demokrati, medborgerliga rättigheter och yttrandefrihet i dagens Ryssland, visar på enastående civilkurage.

2022 Adam Michnik

2022 Adam Michnik

Gilel Storch priset för år 2022 tilldelas den polske aktivisten, skribenten och publicisten Adam Michnik för hans livslånga kamp mot förtryck. Michniks gärning har genomgående präglats av strävan att upprätthålla mänsklig värdighet. Hans personliga ställningstaganden burna av moralisk integritet har i en rad situationer visat sig ha avgörande betydelse för den politiska händelseutvecklingen.
Adam Michnik, f.1946, växte upp i en polsk-judisk familj i Warszawa. Redan som 17-årig gymnasist uppfattas han av den kommunistiska regeringen som ett systemhot. När han 1968 förvisas från universitet och tillsammans med andra aktivister arresteras blir det gnistan som tänder studenternas proteströrelse mot den härskande censuren. Michnik döms till fängelse och förbjuds att studera.
1976 blir Michnik tillsammans med sin vän Jacek Kuron de främsta drivkrafterna bakom KOR, Kommittén till arbetarnas försvar, den första organiserade demokratiska rörelsen i Polen, som blir embryot till rörelsen Solidaritet. 1978 initierar han Sällskapet för vetenskapliga kurser, det s k Flygande universitet. Under 1980-talet fängslas Michnik upprepade gånger för sin dissidentverksamhet. 1988 medverkar han i de förhandlingar som resulterar i att delvis fria val kan anordnas samt att övergången från diktatur till demokrati i Polen sker på ett fredligt sätt.
Genom sina ställningstaganden och aktiviteter har Michnik haft central betydelse för kommunismens oblodiga fall i Centraleuropa. Både som aktivist och publicist har Adam Michnik genom åren visat sig vara en person med enastående hög moralisk integritet. Även när trycket utifrån varit mycket starkt har han som få visat sig kunna bevara ett klart och självständigt omdöme.
Sedan 1989 är Michnik chefredaktör för den ledande dagstidningen Gazeta Wyborcza och har som sådan ihärdigt argumenterat för demokrati och enskilda människors rätt, mot nationalism och inordning under ismer av olika slag. Adam Michnik anses idag vara en av världens mest betydande publicister.

2020 Gloria Steinem

2020 Gloria Steinem

Gilel Storch Award för år 2020 tilldelades den amerikanska författaren, politiska aktivisten och feministen Gloria Steinem för hennes livslånga och hängivna insatser för kvinnorörelsen, för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Gloria Steinem (f. 1934) har vigt sitt liv åt kvinnosaken. Hon har lett protestmarscher och turnerat genom landet som efterfrågad talare. Steinem började sin professionella bana som journalist i New York. 1968 var hon med om att grunda New York Magazine där hon var redaktör och politisk journalist. Hon var likaledes med om att grunda Ms. Magazine, den första tidskrift i USA som täckte kvinnorörelsen och frågor om kvinnors rätt (snarare än att publicera texter om hushållsgöromål). 1972 stiftade Steinem tillsammans med feministen och kongressledamoten Bella Abzug, kongressledamoten Shirley Chisholm och feministen Betty Friedan organisationen National Women’s Political Caucus. Organisationen stödjer jämställdhet och verkar för att få tillstånd större jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillsättning av offentligliga tjänster. Steinem är även medstiftare till flera andra organisationer som verkar för kvinnors lika rättigheter. År 2013 tilldelade president Barack Obama Gloria Steinem Presidentens Frihetsmedalj, USA:s högsta hedersutmärkelse för civila.
2020 Göran Persson

2020 Göran Persson

Gilel Storch Award för år 2020 tilldelades Sveriges förutvarande statsminister Göran Persson för hans ihärdiga bidrag i kampen mot antisemitism och konstruktiva insatser för att etablera och stödja utbildning, forskning och vidmakthållandet av minnet om Förintelsen. Göran Persson har visat att en persons insats kan göra skillnad. Göran Persson (f. 1949) var Sveriges statsminister mellan åren 1996 - 2006. År 1997 initierade han en kampanj för att upplysa allmänheten om Förintelsen. Detta ledde bl a till att boken “… och om detta må ni berätta” gavs ut. Boken var beställd av svenska regeringen, trycktes i 1,5 miljoner exemplar och gavs bland annat till skolbarn i Sverige som ett inslag i projektet Levande historia, även det initierat av Göran Persson. Upprättandet av The International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research skedde även det på initiativ av Göran Persson. Genom Göran Perssons hängivna insats ledde detta till The Stockholm Conference 2000, som samlade internationella ledare från politik och civilsamhälle bakom behovet för utbildning, forskning och vidmakthållandet av minnet om Förintelsen. Göran Perssons initiativ gav upphov till den s k Stockholmsdeklarationen och IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Malmöforumet om antisemitism och minnet av förintelsen, som planeras att hållas i oktober 2021, är en direkt uppföljning av det initiativ som togs av statsminister Göran Persson år 2000.
2019 Ruth Bader Ginsburg

2019 Ruth Bader Ginsburg

Domare Ruth Bader Ginsburg tilldelas 2019 års Gilel Storch Award för enastående insatser för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Under sina 25 år som ledamot av USA’s Högsta Domstol har Ruth Bader Ginsburg ihärdigt med dämpad stämma men stark röst och med lagen som instrument varit en framåtsyftande aktivist för minoriteters och kvinnors rättigheter. Med orubblig integritet, högsta intellektuella skärpa och fasta humanistiska värderingar som bas har Ruth Bader Ginsburg lyckats att åstadkomma avgörande genombrott för jämställdhet mellan kvinnor och män.
2018 Joachim Gauck

2018 Joachim Gauck

The Gilel Storch Award 2018 Laureate – Joachim Gauck.

The Gilel Storch Award 2018 was given former President of the Federal Republic of Germany, Joachim Gauck, for his lifelong, consistent and courageous struggle against oppression and for democracy, freedom and human rights. Joachim Gauck (b. 1940) served as President of Germany from 2012 to 2017. A former Lutheran pastor, he came to prominence as an anti-communist civil right activist in East Germany. Gauck’s activities and writings are geared towards defending freedom and human rights around the globe.

The golden prize

The golden prize

The golden prize

Två löv som pekar i olika riktningar, en förgylld växt med en inneboende förmåga att växa oändligt.

Konstnär: Annie Winblad Jakubowski

GILEL STORCH Kommitten

Gabriel Urwitz / Chairman

Gabriel Urwitz / Chairman

Born 1949. Ph.D., adjunct professor of financial economics at the Stockholm School of Economics 1977-2002. Broad background in industry and finance.

Former CEO of Richard Hägglöf Fondkommission, Proventus AB, Gota Bank and Segulah.

Co-founded Segulah (1994). Executive Chairman of Segulah; Chairman of Segulah Advisor AB, Board member of Mitt i.

Marcus Storch

Marcus Storch

Born 1942 in Stockholm, Sweden. His education merits include Master of Engineering Degree from The Royal Institute of Technology in Stockholm (1967), Fellow of the Royal Swedish Academy of Engineering Science (1989), MD h.c. Karolinska Institutet (1996) and Fellow of the Royal Swedish Academy of Sciences (1997). He has been Chairman of Cusos AB, Mekonomen, Samhall AB, SNS (studieförbund Näringsliv och Samhälle), Stiftelsen Min Stora Dag. Previous engagement includes President and CEO of the AGA Group (1981-1961). Marcus Storch financed the Raoul Wallenberg monument outside the UN headquarters in New York and the monument for the Holocaust Victims on Raoul Wallenberg Place in Stockholm.

Marcus Storch was Chairman of the Nobel Foundation from 2005 to 2013. 

Lars Dencik

Lars Dencik

Born 1941. Senior Professor of Social Psychology. He is carrying out research on the relations between societal modernization and Jewish life in Sweden and Europe – topics that he has also written and published extensively about.

Elisabeth Douglas

Elisabeth Douglas

Elisabeth Douglas is a Swedish Countess and finance-woman. She is member of the boards of Investment AB Latour, Boxholms skogar and Wasatornet. She is married to Gustaf Douglas and the couple has two sons, Carl and Eric. 

Michael Sohlman

Michael Sohlman

Born 1944 in Stockholm, Sweden. BA, University of Uppsala, 1964. Further postgraduate studies at the universities of Uppsala and Stockholm - 1968.

1972-76 Ministry of Industry and Ministry of Finance; 1977-80 Permanent Swedish Delegation to the OECD, Paris, Financial Counsellor; 1981-1982 Research Department of the Social-Democratic Parliamentary Group; 1982-84 Ministry of Finance, Head of Planning, Economic Department; 1985-87 Ministry of Finance, Director of the Budget; 1987-89 Ministry of Agriculture, Under-Secretary of State; 1989-91 Ministry for Foreign Affairs, Under-Secretary of State for Foreign Trade;

Board Member inter alia Sweden Post Pension Fund, Chairman; Stockholm Institute of Transition Economies; Institute for Financial Research; The Crafoord Foundation. Member of the Royal Swedish Academy of Sciences and the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Officier de la Légion d'Honneur.

Michael Sohlman was Executive Director of the Nobel Foundation from 1992-2011.

Lizzie Oved Scheja/ Director

Lizzie Oved Scheja/ Director

Founder and director of Judisk Kultur i Sverige. A graduate from UCLA School of Fine Arts, Scheja has been realizing high-profile culture programs in leading institutions in Sweden and internationally. She is translator of Scandinavian drama, has worked closely with Habima Israel National Theatre, and is an independent writer. 

Gustaf Douglas (1938 – 2023)

Gustaf Douglas (1938 – 2023)

Born 1938. He is a Swedish count, businessman, billionaire, politician, and since 2007 a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

He is the oldest son of count Carl Ludvig Douglas, a Swedish nobleman and diplomat who was Royal Swedish Ambassador to Brazil, and his Prussian wife Ottora Maria Haas-Heye.

After an M.B.A. from Harvard Business School in 1964, he was CEO of the newspapers Dagens Nyheter and Expressen (1973 -1980). He founded his company Investment AB Latour in 1984, through which he now controls security firm Securitas AB, the world-leading lock producer Assa Abloy and more. 

Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se