Judisk Kultur

Programserie
1968 Fördrivningen av Polens judar

1968
Fördrivningen av Polens judar

Del 3 – Arvet efter mars 68
Söndag 23 April kl. 15:00 -18:00 inkl. paus
Konstakademien, Fredsgatan 12/hiss från Jakobsgatan 27c
fika serveras under pausen

Biljetter

Keynote Dariusz Stola, Poland
The 1968 anti-Zionist campaign in Poland: communist, nationalist, populist?
​Dariusz Stola is historian, professor at the Polish Academy of Sciences.

Samtal: Arvet efter 1968
Samtal med barn till 1968 flyktingar från Polen som föddes i Sverige.
Anneli Rådestad, Paulina Sokolow, Anna Frey och Gabriel Itkes-Sznap
Moderator: Martin Englund.

I Polen har begreppet ”Mars 68” blivit synonym för den sista stora polsk-judiska fördrivningen. Mars 1968 har en central position i historieskrivningen om diktatur och motstånd i Polen, men det är också en historia om den polska antisemitismen. Efter att brutalt ha slagit ned fredliga studentprotester inledde den kommunistiska regimen en antisemitisk kampanj, med bred folklig förankring, som ledde till att ungefär hälften av Polens judar kände sig tvingade att lämna landet. Cirka 3000 kom till Sverige och blev ett betydande inslag i den svensk-judiska minoriteten. Detta är en relativt okänd, men mycket viktig del av Sveriges och Europas moderna historia.

I serien Polen 1968 – 55 år senare försöker vi förstå händelserna i Polen i slutet av 1960-talet och de konsekvenser vi lever med idag. Vi undersöker både historien och samtiden ur ett svenskt och polskt perspektiv, och fördjupar oss i frågor som berör identitet, tillhörighet och exil. Både internationella och svenska talare kommer att delta i samtalen. Samtalsserien arrangeras av Judisk kultur i Sverige i samarbete med Martin Englund som bedriver insamlings- och doktorandprojektet Vi, de fördrivna på Södertörns högskola och Nordiska museet, Anna Grinzweig Jacobsson som skrivit boken och producerat utställningen Flykten till Marstrand, samt Mångkulturellt centrum i Botkyrka, som kommer att visa utställningen under våren 2023 (10/3-12/5).

The October 7 Forum
Saturday May 25
Opening session 19.00 – 21.00
Sunday May 26
Panels 10.00 – 17.00
Konstakademien
Salman Rushdie
Mottagare av
Gilel Storch Award 2024
”En ledande symbol för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter i en tid då det är särskilt angeläget att försvara och upprätthålla dessa värden.”
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se